นโยบายความเป็นส่วนตัว

www.goldengoblingames.com ขอแจ้งให้ทราบถึงนโยบายของเว็บไซต์ของบริษัท โกลเดน ก็อบลิน เกมส์ จำกัด (“บริษัทฯ”) ในการรักษาความลับสำหรับข้อมูลของลูกค้า หรือบุคคลใดที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

การติดต่อสื่อสารกับลูกค้า

เราจะติดต่อกับท่านผ่านทางอีเมล เฟสบุคแชต ไลน์ และโทรศัพท์เท่านั้น โดยจะพิจารณาติดต่อผ่านทางอีเมลเป็นหลัก โดยจะทำการแจ้งวัตถุประสงค์ในการติดต่อในส่วนหัวเรื่องของอีเมลทุกครั้ง

หากท่านต้องการติดต่อกลับมา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสินค้าหรืออื่น ๆ ท่านสามารถติดต่อได้ทางหน้า "ติดต่อเรา" หรืออีเมล เฟสบุคแชต ไลน์ หรือโทรศัพท์ ตามข้อมูลที่แจ้งในหน้าเว็บไซต์ ซึ่งท่านจะได้รับการติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง

การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.goldengoblingames.com

ท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ เพื่อการค้นหาสินค้าและบริการต่างๆ ของบริษัทฯ โดยไม่ต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านให้แก่ทางเว็บไซต์ หากท่านต้องการรับข่าวสารจากบริษัทฯ ท่านสามารถลงทะเบียนได้ตามที่บริษัทฯ กำหนด และสามารถยกเลิกการรับข่าวสารได้โดยส่งอีเมลมาที่ Info@goldengoblingames.com

บริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ อาจใช้อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลในด้านพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูล ของผู้ที่เขัามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ซึ่งบริษัทฯ จะนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในวัตถุประสงค์เพื่อการปรับปรุงเว็บไซต์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งข้อมูลที่มีการรวบรวมจะเป็นข้อมูล 1) วัน และเวลาในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ 2) การดูหน้าเว็บเพจต่างๆ 3) เวลาที่ใช้ในการเยี่ยมชม 4) ประเภทของการสืบค้น 5) ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต และ 6) การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่างๆ ทั้งก่อนและหลังการเข้าชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ

บริษัทฯ อาจทำการตรวจสอบถึงพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูล ของลูกค้าที่เป็นสมาชิกของเว็บไซต์ และใช้บริการต่างๆ โดยส่วนหนึ่งของกระบวนการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์นั้น บริษัทฯ อาจใช้ระบบ "คุกกี้" (cookie) ในการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ระบบ "คุกกี้" นั้น คือข้อมูลที่ได้ส่งจากเว็บไซต์ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ในขณะที่ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นั้นกำลังเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดย "คุกกี้" นั้นจะได้รับการติดตั้งโดยเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งจะเก็บข้อมูลของท่านดังต่อไปนี้

รายชื่อคุกกี้ที่เราจัดเก็บ

ชื่อคุกกี้คำอธิบาย
CART ข้อมูลสินค้าในตะกร้า
CATEGORY_INFO เก็บข้อมูลประเภทสินค้าไว้บนเว็บเพจ เพื่อให้แสดงข้อมูลได้รวดเร็วขึ้น
COMPARE สินค้าที่อยู่ในรายการเปรียบเทียบ
CURRENCY สกุลเงินที่เลือกใช้
CUSTOMER รหัสลูกค้าที่ได้รับการเข้ารหัส
CUSTOMER_AUTH ตัวบ่งชี้ว่าคุณล็อกอินเข้าสู่ระบบ
CUSTOMER_INFO กลุ่มลูกค้าที่ได้รับการเข้ารหัส
CUSTOMER_SEGMENT_IDS จัดเก็บรหัสกลุ่มลูกค้า
EXTERNAL_NO_CACHE ตัวบ่งชี้ว่ามีการเปิดใช้งานแคชหรือไม่
FRONTEND รหัสเซสชั่นของคุณในเซิร์ฟเวอร์
GUEST-VIEW อนุญาตให้ผู้ใช้งานแก้ไขคำสั่งซื้อ
LAST_CATEGORY ประเภทสินค้าที่เข้าชมล่าสุด
LAST_PRODUCT สินค้าที่ชมล่าสุด
NEWMESSAGE ตัวบ่งชี้ว่ามีข้อความใหม่
NO_CACHE ตัวบ่งชี้ว่าอนุญาตให้ใช้แคชหรือไม่
PERSISTENT_SHOPPING_CART ลิงก์ไปยังข้อมูลเกี่ยวกับตะกร้าสินค้า และประวัติการเข้าชมสินค้า
POLL รหัสของโพลล์ที่คุณลงคะแนนล่าสุด
POLLN ข้อมูลเกี่ยวกับโพลล์ที่คุณเคยลงคะแนน
RECENTLYCOMPARED สินค้าที่คุณเปรียบเทียบล่าสุด
STF ข้อมูลสินค้าที่คุณส่งให้เพื่อนทางอีเมล
STORE ภาษาที่เลือก
USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE ตัวบ่งชี้ว่าลูกค้าอนุญาตให้ใช้คุกกี้หรือไม่
VIEWED_PRODUCT_IDS สินค้าที่คุณชมล่าสุด
WISHLIST รายการสินค้าที่คุณเพิ่มลงในรายการที่อยากได้
WISHLIST_CNT จำนวนสินค้าในรายการที่อยากได้

การรวบรวมและการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าของเว็บไซต์ www.goldengoblingames.com นั้น จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น อันประกอบไปด้วย การเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และนำไปใช้เพื่อการออกแบบสินค้าหรือบริการต่างๆ และข้อเสนอพิเศษต่างๆ ที่ดีขึ้นกว่าเดิม ซึ่งเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า ข้อมูลของลูกค้าจะไม่ถูกนำไปใช้ เก็บรวบรวม หรือรักษาไว้โดยไม่ตรงตามวัตถุประสงค์

อย่างไรก็ตามในกรณีที่บริษัทฯ ต้องการเก็บข้อมูลโดยที่ไม่มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยการขอข้อมูลจากท่านโดยตรง

หากท่านเลือกที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้ ผ่านกระบวนการสมัคร

  • ชื่อ-นามสกุล
  • ที่อยู่
  • อีเมล เบอร์โทรศัพท์ หรือเบอร์โทรสาร
  • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

ให้กับบริษัทฯ ตลอดจนกิจกรรมทางธุรกิจหรือการดำเนินธุรกรรมใดๆ ของท่านแก่บริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ จะรักษาข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นความลับ และและจะปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของบริษัทฯ จะได้รับการเก็บรวบรวม และรักษาไว้ในระหว่างระยะเวลาที่บริษัทฯ และท่านยังคงมีการติอต่อทางธุรกิจต่อกัน นอกจากนี้ เมื่อท่านได้ส่งอีเมลมายังบริษัทฯ บริษัทฯ จะเก็บเนื้อหาในอีเมล ที่อยู่ของอีเมล และการโต้ตอบอีเมลดังกล่าวไว้ เพื่อตอบข้อสงสัยให้แก่ท่าน หรือเพื่อความจำเป็นในการติดตามผล และเพื่อตรวจสอบถึงการโต้ตอบระหว่างลูกค้าและเจ้าหน้าที่ของร้านค้า ในส่วนที่ท่านมีข้อสงสัยนั้นว่าได้รับการแก้ไขหรือไม่

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เว็บไซต์ www.goldengoblingames.com จะไม่ส่งต่อหรือขายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอก เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต นอกจากนี้ บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่องค์กรอื่นใด เว้นแต่ 1. ท่านได้ร้องขอและให้อำนาจแก่บริษัทฯ ในการดำเนินการ หรือ 2. ข้อมูลที่ส่งต่อนั้นเป็นไปเพื่อช่วยให้การเริ่มต้นธุรกรรมของท่านสำเร็จลุล่วงลง หรือ 3. การเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปตามที่กฎหมายอนุญาต หรือเป็นไปตามที่กฎหมายต้องการ ตัวอย่างเช่น เว็บไซต์ www.goldengoblingames.com อาจได้รับการร้องขอให้ทำการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของบริษัทฯ ตามคำสั่งศาล หรือตามหมายศาล หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่มีอำนาจตามกฎหมาย ในการณ์นี้ทางเว็บไซต์ www.goldengoblingames.com จะทำการติดต่อแจ้งท่านล่วงหน้าเสมอ

เว็บไซต์ www.goldengoblingames.com อาจทำความตกลงไว้กับผู้ให้บริการภายนอก (Third Party) ในการที่จะพัฒนาและดูแลรักษาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) ของบริษัทฯ และการจัดสรรทรัพยากรหรือบริการในนามของบริษัทฯ ซึ่งบุคคลภายนอกที่เข้ามาดำเนินงานให้กับบริษัทฯ หรือเข้ามาดำเนินการในนามของบริษัทฯ นั้น จะต้องตกลงที่จะรักษาข้อมูลลูกค้าของเว็บไซต์ www.goldengoblingames.com ไว้เป็นความลับด้วยเช่นกัน อีกทั้งยังต้องผูกพันต่อกฎหมายที่มีผลใช้บังคับด้วย เมื่อใดก็ตามที่เว็บไซต์ www.goldengoblingames.com ได้ว่าจ้างองค์กรอื่นใด เข้ามาให้การสนับสนุนการบริการของบริษัทฯ องค์กรเหล่านั้นจะต้องปฎิบัติตาม มาตรฐานการรักษาข้อมูลเป็นความลับของบริษัทฯ ด้วยเช่นกัน

กระบวนการรักษาความปลอดภัยเพื่อการปกป้องข้อมูล

เว็บไซต์ www.goldengoblingames.com จะรักษามาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปกป้องความเสียหาย หรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่มีอำนาจ

การรักษาความถูกต้องของข้อมูล

เว็บไซต์ www.goldengoblingames.com มีกระบวนการในการสร้างความมั่นใจว่า ข้อมูลของท่านเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และมีความสมบูรณ์ตามมาตรฐานทางธุรกิจ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีกระบวนการในการแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาด ตามการร้องขอของท่านได้อีกด้วย โดยท่านสามารถแก้ไขข้อมูลที่่ผิดพลาดด้วยการเข้าสู่ระบบ ไปที่หัวข้อ “ข้อมูลของฉัน” และเลือกหัวข้อที่ต้องการแก้ไขข้อมูล หรือแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยส่งข้อมูลมาที่ info@goldengoblingames.com

Visa logo Master card logo PayPal logo Shopee Logo Line Logo Facebook LogoFollow us on Twitter DBD Verified Silver

© 2021 บริษัท โกลเดน ก็อบลิน เกมส์ จํากัด สงวนลิขสิทธิ์