นโยบายความเป็นส่วนตัว

www.goldengoblingames.com ขอแจ้งให้ทราบถึงนโยบายของเว็บไซต์ของบริษัท โกลเดน ก็อบลิน เกมส์ จำกัด (“บริษัทฯ”) ในการรักษาความลับสำหรับข้อมูลของลูกค้า หรือบุคคลใดที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

การติดต่อสื่อสารกับลูกค้า

เราจะติดต่อกับท่านผ่านทางอีเมล เฟสบุคแชต ไลน์ และโทรศัพท์เท่านั้น โดยจะพิจารณาติดต่อผ่านทางอีเมลเป็นหลัก โดยจะทำการแจ้งวัตถุประสงค์ในการติดต่อในส่วนหัวเรื่องของอีเมลทุกครั้ง

หากท่านต้องการติดต่อกลับมา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสินค้าหรืออื่น ๆ ท่านสามารถติดต่อได้ทางหน้า "ติดต่อเรา" หรืออีเมล เฟสบุคแชต ไลน์ หรือโทรศัพท์ ตามข้อมูลที่แจ้งในหน้าเว็บไซต์ ซึ่งท่านจะได้รับการติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง

การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.goldengoblingames.com

ท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ เพื่อการค้นหาสินค้าและบริการต่างๆ ของบริษัทฯ โดยไม่ต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านให้แก่ทางเว็บไซต์ หากท่านต้องการรับข่าวสารจากบริษัทฯ ท่านสามารถลงทะเบียนได้ตามที่บริษัทฯ กำหนด และสามารถยกเลิกการรับข่าวสารได้โดยส่งอีเมลมาที่ [email protected]

บริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ อาจใช้อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลในด้านพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูล ของผู้ที่เขัามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ซึ่งบริษัทฯ จะนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในวัตถุประสงค์เพื่อการปรับปรุงเว็บไซต์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งข้อมูลที่มีการรวบรวมจะเป็นข้อมูล 1) วัน และเวลาในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ 2) การดูหน้าเว็บเพจต่างๆ 3) เวลาที่ใช้ในการเยี่ยมชม 4) ประเภทของการสืบค้น 5) ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต และ 6) การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่างๆ ทั้งก่อนและหลังการเข้าชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ

บริษัทฯ อาจทำการตรวจสอบถึงพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูล ของลูกค้าที่เป็นสมาชิกของเว็บไซต์ และใช้บริการต่างๆ โดยส่วนหนึ่งของกระบวนการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์นั้น บริษัทฯ อาจใช้ระบบ "คุกกี้" (cookie) ในการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ระบบ "คุกกี้" นั้น คือข้อมูลที่ได้ส่งจากเว็บไซต์ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ในขณะที่ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นั้นกำลังเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดย "คุกกี้" นั้นจะได้รับการติดตั้งโดยเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งจะเก็บข้อมูลของท่านดังต่อไปนี้

รายชื่อคุกกี้ที่เราจัดเก็บ

ข้อมูลในตารางด้านล่างนี้เป็นรายชื่อคุกกี้และข้อมูลที่เราจัดเก็บ

คุกกี้ที่จำเป็น

คุกกี้ โดเมน ประเภทคุกกี้ เวลาหมดอายุ คำอธิบาย
mage-cache-sessid www.goldengoblingames.com คุกกี้บุคคลที่หนึ่ง 1 วัน คุกกี้ชนิดนี้ใช้เก็บข้อมูลของ session ในระหว่างที่ผู้ใช้เยี่ยมชมเว็บไซต์
recently_compared_product www.goldengoblingames.com คุกกี้บุคคลที่หนึ่ง 1 วัน จัดเก็บรหัสสินค้าที่นำมาเปรียบเทียบ
__cf_bm .goldengoblingames.com คุกกี้บุคคลที่หนึ่ง 30 นาที คุกกี้นี้ใช้เพื่อแยกความแตกต่างระหว่างมนุษย์และบอท
section_data_ids www.goldengoblingames.com คุกกี้บุคคลที่หนึ่ง 1 วัน จัดเก็บข้อมูลลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ เช่น รายการสินค้าที่ต้องการ ข้อมูลการชำระเงิน ฯลฯ
recently_compared_product_previous www.goldengoblingames.com คุกกี้บุคคลที่หนึ่ง 1 วัน จัดเก็บรหัสสินค้าที่มีการเปรียบเทียบก่อนหน้านี้เพื่อให้ง่ายต่อการนำทาง
product_data_storage www.goldengoblingames.com คุกกี้บุคคลที่หนึ่ง 1 วัน จัดเก็บการกำหนดค่าสำหรับข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด / การเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์
_GRECAPTCHA www.google.com คุกกี้บุคคลที่สาม 6 เดือน ใช้โดย Google reCAPTCHA ซึ่งปกป้องเว็บไซต์จากการสแปมในแบบฟอร์มการติดต่อ
mage-messages www.goldengoblingames.com คุกกี้บุคคลที่หนึ่ง 1 วัน ติดตามข้อความแสดงข้อผิดพลาดและการแจ้งเตือนอื่น ๆ ที่แสดงต่อผู้ใช้ เช่น ข้อความยินยอมคุกกี้และข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่างๆ ข้อความจะถูกลบออกจากคุกกี้หลังจากที่แสดงต่อผู้ซื้อ
recently_viewed_product_previous www.goldengoblingames.com คุกกี้บุคคลที่หนึ่ง 1 วัน จัดเก็บรหัสสินค้าที่เพิ่งเข้าชมเพื่อให้ง่ายต่อการนำทาง
X-Magento-Vary www.goldengoblingames.com คุกกี้บุคคลที่หนึ่ง 1 ชั่วโมง ระบบ Magento 2 ใช้คุกกี้เพื่อเน้นว่าเวอร์ชันของหน้าเว็บไซต์ที่ผู้ใช้ร้องขอมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะอนุญาตให้มีเวอร์ชันต่างๆ ของหน้าเดียวกันเก็บไว้ในแคช เช่น Varnish
recently_viewed_product www.goldengoblingames.com คุกกี้บุคคลที่หนึ่ง 1 วัน จัดเก็บรหัสสินค้าที่เพิ่งเข้าชมเพื่อให้ง่ายต่อการนำทาง
PHPSESSID .goldengoblingames.com คุกกี้บุคคลที่หนึ่ง 1 ขั่วโมง ใช้เพื่อบันทึกการใช้เว็บไซต์ระหว่างเซสชั่น
private_content_version www.goldengoblingames.com คุกกี้บุคคลที่หนึ่ง 1 ปี ผนวกหมายเลขและเวลาแบบสุ่มที่ไม่ซ้ำต่อท้ายหน้าที่มีเนื้อหาของลูกค้าเพื่อป้องกันไม่ให้ถูกแคชบนเซิร์ฟเวอร์

คุกกี้เพื่อการวัดผลของเว็บไซต์

คุกกี้ โดเมน ประเภทคุกกี้ เวลาหมดอายุ คำอธิบาย
_gat .goldengoblingames.com คุกกี้บุคคลที่หนึ่ง 1 นาที คุกกี้นี้ถูกจัดเก็บโดย Google Analytics เพื่อรวบรวมข้อมูลการใช้งานของผู้เข้าชมเว็บไซต์ และนำไปพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ ซึ่งคุกกี้นี้จะเก็บข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนของบุคคล ตัวอย่างข้อมูลที่จัดเก็บ เช่น จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ หน้าเว็บไซต์ที่เข้าเยี่ยมชม เป็นต้น
_gid .goldengoblingames.com คุกกี้บุคคลที่หนึ่ง 1 วัน คุกกี้นี้ถูกจัดเก็บโดย Google Analytics เพื่อรวบรวมข้อมูลการใช้งานของผู้เข้าชมเว็บไซต์ และนำไปพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ ซึ่งคุกกี้นี้จะเก็บข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนของบุคคล ตัวอย่างข้อมูลที่จัดเก็บ เช่น จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ หน้าเว็บไซต์ที่เข้าเยี่ยมชม เป็นต้น
_ga .goldengoblingames.com คุกกี้บุคคลที่หนึ่ง 2 ปี คุกกี้นี้ถูกจัดเก็บโดย Google Analytics เพื่อรวบรวมข้อมูลการใช้งานของผู้เข้าชมเว็บไซต์ และนำไปพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ ซึ่งคุกกี้นี้จะเก็บข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนของบุคคล ตัวอย่างข้อมูลที่จัดเก็บ เช่น จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ หน้าเว็บไซต์ที่เข้าเยี่ยมชม เป็นต้น

คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาเข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

คุกกี้ โดเมน ประเภทคุกกี้ เวลาหมดอายุ คำอธิบาย
NID .google.com คุกกี้บุคคลที่สาม 6 เดือน 3 วัน คุกกี้ของ Google เพื่อการโฆษณา

คุกกี้เพื่อการทำงานของเว็บไซต์

คุกกี้ โดเมน ประเภทคุกกี้ เวลาหมดอายุ คำอธิบาย
form_key www.goldengoblingames.com คุกกี้บุคคลที่หนึ่ง 1 วัน คุกกี้นี้ใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในการแคชเนื้อหาบนเบราว์เซอร์เพื่อให้โหลดหน้าเว็บได้เร็วขึ้น
mage-cache-storage www.goldengoblingames.com คุกกี้บุคคลที่หนึ่ง 1 วัน คุกกี้นี้ใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในการแคชเนื้อหาบนเบราว์เซอร์เพื่อให้โหลดหน้าเว็บได้เร็วขึ้น
mage-cache-storage-section-invalidation www.goldengoblingames.com คุกกี้บุคคลที่หนึ่ง 1 วัน คุกกี้นี้ใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในการแคชเนื้อหาบนเบราว์เซอร์เพื่อให้โหลดหน้าเว็บได้เร็วขึ้น
form_key .goldengoblingames.com คุกกี้บุคคลที่หนึ่ง 1 ชั่วโมง คุกกี้นี้ใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในการแคชเนื้อหาบนเบราว์เซอร์เพื่อให้โหลดหน้าเว็บได้เร็วขึ้น

การรวบรวมและการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าของเว็บไซต์ www.goldengoblingames.com นั้น จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น อันประกอบไปด้วย การเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และนำไปใช้เพื่อการออกแบบสินค้าหรือบริการต่างๆ และข้อเสนอพิเศษต่างๆ ที่ดีขึ้นกว่าเดิม ซึ่งเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า ข้อมูลของลูกค้าจะไม่ถูกนำไปใช้ เก็บรวบรวม หรือรักษาไว้โดยไม่ตรงตามวัตถุประสงค์

อย่างไรก็ตามในกรณีที่บริษัทฯ ต้องการเก็บข้อมูลโดยที่ไม่มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยการขอข้อมูลจากท่านโดยตรง

หากท่านเลือกที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้ ผ่านกระบวนการสมัคร

  • ชื่อ-นามสกุล
  • ที่อยู่
  • อีเมล เบอร์โทรศัพท์ หรือเบอร์โทรสาร
  • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

ให้กับบริษัทฯ ตลอดจนกิจกรรมทางธุรกิจหรือการดำเนินธุรกรรมใดๆ ของท่านแก่บริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ จะรักษาข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นความลับ และและจะปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของบริษัทฯ จะได้รับการเก็บรวบรวม และรักษาไว้ในระหว่างระยะเวลาที่บริษัทฯ และท่านยังคงมีการติอต่อทางธุรกิจต่อกัน นอกจากนี้ เมื่อท่านได้ส่งอีเมลมายังบริษัทฯ บริษัทฯ จะเก็บเนื้อหาในอีเมล ที่อยู่ของอีเมล และการโต้ตอบอีเมลดังกล่าวไว้ เพื่อตอบข้อสงสัยให้แก่ท่าน หรือเพื่อความจำเป็นในการติดตามผล และเพื่อตรวจสอบถึงการโต้ตอบระหว่างลูกค้าและเจ้าหน้าที่ของร้านค้า ในส่วนที่ท่านมีข้อสงสัยนั้นว่าได้รับการแก้ไขหรือไม่

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เว็บไซต์ www.goldengoblingames.com จะไม่ส่งต่อหรือขายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอก เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต นอกจากนี้ บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่องค์กรอื่นใด เว้นแต่ 1. ท่านได้ร้องขอและให้อำนาจแก่บริษัทฯ ในการดำเนินการ หรือ 2. ข้อมูลที่ส่งต่อนั้นเป็นไปเพื่อช่วยให้การเริ่มต้นธุรกรรมของท่านสำเร็จลุล่วงลง หรือ 3. การเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปตามที่กฎหมายอนุญาต หรือเป็นไปตามที่กฎหมายต้องการ ตัวอย่างเช่น เว็บไซต์ www.goldengoblingames.com อาจได้รับการร้องขอให้ทำการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของบริษัทฯ ตามคำสั่งศาล หรือตามหมายศาล หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่มีอำนาจตามกฎหมาย ในการณ์นี้ทางเว็บไซต์ www.goldengoblingames.com จะทำการติดต่อแจ้งท่านล่วงหน้าเสมอ

เว็บไซต์ www.goldengoblingames.com อาจทำความตกลงไว้กับผู้ให้บริการภายนอก (Third Party) ในการที่จะพัฒนาและดูแลรักษาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) ของบริษัทฯ และการจัดสรรทรัพยากรหรือบริการในนามของบริษัทฯ ซึ่งบุคคลภายนอกที่เข้ามาดำเนินงานให้กับบริษัทฯ หรือเข้ามาดำเนินการในนามของบริษัทฯ นั้น จะต้องตกลงที่จะรักษาข้อมูลลูกค้าของเว็บไซต์ www.goldengoblingames.com ไว้เป็นความลับด้วยเช่นกัน อีกทั้งยังต้องผูกพันต่อกฎหมายที่มีผลใช้บังคับด้วย เมื่อใดก็ตามที่เว็บไซต์ www.goldengoblingames.com ได้ว่าจ้างองค์กรอื่นใด เข้ามาให้การสนับสนุนการบริการของบริษัทฯ องค์กรเหล่านั้นจะต้องปฎิบัติตาม มาตรฐานการรักษาข้อมูลเป็นความลับของบริษัทฯ ด้วยเช่นกัน

กระบวนการรักษาความปลอดภัยเพื่อการปกป้องข้อมูล

เว็บไซต์ www.goldengoblingames.com จะรักษามาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปกป้องความเสียหาย หรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่มีอำนาจ

การรักษาความถูกต้องของข้อมูล

เว็บไซต์ www.goldengoblingames.com มีกระบวนการในการสร้างความมั่นใจว่า ข้อมูลของท่านเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และมีความสมบูรณ์ตามมาตรฐานทางธุรกิจ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีกระบวนการในการแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาด ตามการร้องขอของท่านได้อีกด้วย โดยท่านสามารถแก้ไขข้อมูลที่่ผิดพลาดด้วยการเข้าสู่ระบบ ไปที่หัวข้อ “ข้อมูลของฉัน” และเลือกหัวข้อที่ต้องการแก้ไขข้อมูล หรือแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยส่งข้อมูลมาที่ [email protected]

Visa logo Master card logo PayPal logo Shopee Logo Line Logo  Facebook Logo  DBD Verified Silver

© 2023 บริษัท โกลเดน ก็อบลิน เกมส์ จํากัด สงวนลิขสิทธิ์