ช้อปดีมีคืน

ซื้อสินค้าที่ Golden Goblin Games ระหว่างวันที่ 23 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563 นำใบกำกับภาษีไปลดหย่อนภาษีได้!

ลูกค้าที่ซื้อผ่านเว็บไซต์ สามารถกรอกชื่อ ที่อยู่ และเลขบัตรประชาชนได้ด้วยตัวเอง พอชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ระบบจะส่งใบกำกับภาษีเป็นไฟล์ PDF ไปทางอีเมลโดยอัตโนมัติ หากไม่ได้รับอีเมลภายใน 24 ชั่วโมง ลองเช็คใน spam folder หรือติดต่อเราได้ทุกช่องทางที่สะดวก

ลูกค้าที่สั่งซื้อช่องทางอื่น กรุณาติดต่อเราเพื่อแจ้งอีเมล และข้อมูลที่จะให้ระบุในใบกำกับภาษี (ชื่อ ที่อยู่ และเลขบัตรประชาชน) เราจะส่งใบกำกับภาษีเป็นไฟล์ PDF ไปให้ทางอีเมลนะคะ

---------------

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการช้อปดีมีคืน

ช้อปดีมีคืน เป็นมาตราการกระตุ้นการใช้จ่ายสำหรับบุคคลที่เสียภาษีเงินได้ ด้วยการนำค่าซื้อสินค้าและบริการมาลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามจำนวนจ่ายจริงรวมกันไม่เกิน 30,000 บาทต่อคน ซึ่งผู้เสียภาษีแต่ละคนจะได้รับสิทธิ์ลดหย่อนภาษีมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่ซื้อ และคิดอัตราภาษีคืนตามระดับเงินสุทธิในแต่ละปี

ซึ่งหากลองคำนวณสิทธิ์ได้รับเงินคืนภาษีสูงสุดตามระดับรายได้ ดังนี้

- เงินได้สุทธิต่อปี 0-150,000 บาท ได้รับการยกเว้นภาษี ไม่ได้สิทธิ์คืนภาษี จากโครงการช้อปดีมีคืน แม้จะช้อปเต็มจำนวน 30,000 บาทก็ตาม
- เงินได้สุทธิต่อปี 150,001-300,000 บาท หากช้อปเต็มจำนวน 30,000 บาท มีสิทธิ์คืนภาษีสูงสุด 1,500 บาท
- เงินได้สุทธิต่อปี 300,001-500,000 บาท หากช้อปเต็มจำนวน 30,000 บาท มีสิทธิ์ได้คืนภาษีสูงสุด 3,000 บาท
- เงินได้สุทธิต่อปี 500,001-750,000 บาท หากช้อปเต็มจำนวน 30,000 บาท มีสิทธิ์ได้คืนภาษีสูงสุด 4,500 บาท
- เงินได้สุทธิต่อปี 750,001-1,000,000 บาท หากช้อปเต็มจำนวน 30,000 บาท มีสิทธิ์ได้คืนภาษีสูงสุด 6,000 บาท
- เงินได้สุทธิต่อปี 1,000,001-2,000,000 บาท หากช้อปเต็มจำนวน 30,000 บาท มีสิทธิ์ได้คืนภาษีสูงสุด 7,500 บาท
- เงินได้สุทธิต่อปี 2,000,001-5,000,000 บาท หากช้อปเต็มจำนวน 30,000 บาท มีสิทธิ์ได้คืนภาษีสูงสุด 9,000 บาท
- เงินได้สุทธิต่อปี 5,000,001 บาทขึ้นไป หากช้อปเต็มจำนวน 30,000 บาท มีสิทธิ์ได้คืนภาษีสูงสุด 10,500 บาท

เงื่อนไข
- ต้องซื้อสินค้ากับผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
- ต้องมีใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบจากการซื้อสินค้าเป็นหลักฐาน
- ต้องอยู่ในระยะเวลาที่กำหนด คือ ช่วงวันที่ 23 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2563 เพื่อใช้ลดหย่อนภาษีในปีภาษี 2563 ณ มีนาคม 2564
- ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) หรือเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งไม่สามารถใช้สิทธิ์นี้ได้

สินค้าที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าร่วมโครงการ
- ค่าสุรา เบียร์ และไวน์
- ค่ายาสูบ
- ค่าน้ำมันและก๊าซสำหรับเติมยานพาหนะ
- ค่ารถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเรือ
- ค่าหนังสือพิมพ์และนิตยสาร ที่อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
- ค่าบริการจัดนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
- ค่าที่พักในโรงแรม

Visa logo Master card logo PayPal logo  AirPay logo  Shopee Logo Line Logo Facebook LogoFollow us on Twitter DBD Verified Silver

© 2021 บริษัท โกลเดน ก็อบลิน เกมส์ จํากัด สงวนลิขสิทธิ์