ซื้อสินค้าที่ Golden Goblin Games ลดหย่อนภาษีได้! อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

การยกเลิกและการคืนเงิน

คำสั่งซื้อที่ยังไม่ได้ชำระเงิน สามารถยกเลิกได้เสมอ เพียงแค่ติดต่อเราทาง อีเมล โทรศัพท์ หรือเฟสบุคแชต เราก็จะทำการยกเลิกให้

คำสั่งซื้อที่ชำระเงินแล้ว แต่ยังไม่ได้จัดส่ง อาจจะยกเลิกและขอรับเงินคืนได้ในกรณีต่อไปนี้

  • สินค้ายังไม่ได้จัดส่ง สามารถยกเลิกและขอคืนเงินได้ (ทางร้านจะหักค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ถ้ามี)
  • สินค้าอยู่ระหว่างการจัดส่ง และทางร้านได้ส่งรหัสติดตามพัสดุไปให้แล้ว จะไม่สามารถยกเลิกได้

คำสั่งซื้อที่ชำระเงินและจัดส่งแล้ว ไม่สามารถยกเลิกได้ และไม่สามารถคืนเงินได้ในกรณีที่ อุปกรณ์ในกล่องไม่ครบ เนื่องจากความผิดพลาดของผู้ผลิต

ลูกค้าที่ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต ทางร้านจะคืนเงินเข้าในบัตรเครดิต กระบวนการจะใช้เวลาทั้งหมดประมาณ 30 วัน โดยผู้ถือบัตรจะได้รับเงินคืนในรอบบิลถัดไป

Visa logo Master card logo PayPal logo  AirPay logo  Shopee Logo Line Logo Facebook LogoFollow us on Twitter DBD Verified Silver

© 2020 บริษัท โกลเดน ก็อบลิน เกมส์ จํากัด สงวนลิขสิทธิ์