การยกเลิกและการคืนเงิน

นโยบายการยกเลิกการสั่งซื้อสินค้า

คำสั่งซื้อที่ยังไม่ได้จัดส่ง สามารถขอยกเลิกได้ เพียงแค่ติดต่อเราทางอีเมล โทรศัพท์ หรือแชต ถ้าชำระเงินมาแล้ว เราจะคืนเงินให้ตามนโยบายการคืนเงิน

คำสั่งซื้อที่ทางร้านได้จัดส่งออกไปแล้ว สามารถขอยกเลิกได้หากสินค้ามีลักษณะตรงตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในนโยบายการคืนสินค้า

นโยบายการคืนสินค้า

ทางร้านยินดีรับสินค้าคืนภายใน 7 วันนับจากวันที่จัดส่ง สินค้าที่นำมาคืนจะต้องอยู่ในสภาพเดิม หากแกะห่อพลาสติก เปิดกล่อง หรือผ่านการใช้งานแล้ว ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน ผู้ซื้อเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้ากลับมาให้ร้าน

การแกะห่อพลาสติก หรือเปิดกล่องสินค้า ถือว่าผู้ซื้อได้ยอมรับสภาพสินค้า รวมถึงกรณีที่ อุปกรณ์ในกล่องไม่ครบหรือเสียหาย

นโยบายการคืนเงิน

ทางร้านยินดีคืนเงินให้สำหรับคำสั่งซื้อที่ได้รับการยกเลิก หรือสินค้าที่นำมาคืนตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในนโยบายข้างต้น

คำสั่งซื้อที่ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต ทางร้านจะคืนเงินกลับเข้าบัตรเครดิต กระบวนการจะใช้เวลาทั้งหมดประมาณ 30 วัน โดยผู้ถือบัตรจะได้รับเงินคืนภายในรอบบิลถัดไป

คำสั่งซื้อที่ชำระเงินผ่าน PayPal ทางร้านจะคืนเงินกลับเข้าบัญชี PayPal

คำสั่งซื้อที่ชำระเงินด้วยวิธีอื่น ทางร้านจะคืนเงินโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคารที่ลูกค้าระบุ

Visa logo Master card logo PayPal logo Shopee Logo Line Logo Facebook LogoFollow us on Twitter DBD Verified Silver

© 2023 บริษัท โกลเดน ก็อบลิน เกมส์ จํากัด สงวนลิขสิทธิ์